Jaha, och vad vill du?

Bilder mitt liv, mitt yrke. Arbetade många år med nyhetsbilder . Sättet att se på bilder smalnade senare av  till  att fotografera människor.
Streetphotography och porträtt kräver stark nävaro för en engagerande bild.
Streetphotography är också ett sätt att beskriva vår nutid, nutidshistoria vill jag kalla det. Jag  arbetar med små uppsättningar, mycket sällan i studio och oftast i befintligt ljus. Då blir det en held del dokumenterande bilder.
En annan bildform som lockar mig är de abstrakta bilderna.
Uppdrag att skapa layout och bok-omslag är en annan tråd i mitt arbete.  I dagarna har jag avslutat ett uppdrag med omslag och illustrationer i bokens inlaga.
Fotouppdrag, javisst både porträtt och andra typer av fotografering tillhör min vardag.
Det här är några korta ord om mina tankar på fotografiskt bildskapande.
Vill du veta mer, kontaktmöjligheter hittar du längre bak på min webbsida.

Photography is not just the clicking of a button. It´s in the experience.