Egenutgivare


Egenutgivare är en person som är hängiven att skriva och ge ut sin bok. Svårigheten kan ibland vara att författaren är osäker på vilken grupp han skriver för. Därför gör man allt för att marknadsföra boken till en blivande, återkommande läsekrets. Den som producerar en bok har som målsättning att nå så många läsare som möjligt inte bara de närmaste. Man vill sälja så många exemplar man undviker en ekonomisk förlust, något som är svårt. Ett av författarens mål är att slutföra arbetet med boken, en prestation för de flesta.
Med print on demand blev det möjligt att trycka till en rimlig kostnad. Många förlag erbjuder sina tjänster. Olika dyra och olika sätt att producera böcker. Men i alla lägen faller det ekonomiska ansvaret på författaren.
Som läsare och köpare av böcker finns det anledning att fundera på vad en bok kostar. Genom att köpa direkt av författaren tillkommer inga mellanhänder vilket gör att boken blir betydligt billigare än om den skulle säljas via bokhandeln.
Jag avslutar med ett citat av Sölve Dahlgren på Boktugg:

”Egenutgivare är hjältar, det är de som vågar”.

Stöd din lokala egenutgivare.

  Konstbilder på Canvas eller Fine Art Print i storlek efter ditt önskemål

Bildens komposition och fotografens engagemang överträffar ALLTID tekniken.

Böcker publicerade av egenutgivare...
Inga-Britt IB Gustafsson, Resa på livets stig, Iskall vänskap.
www.ib-art.se
Björn Ericson Hallå där, har du hört och Älskade bilvrak
www.beric.se