Kulturgnistan
är sidan på Facebook där konstnärer och artister av alla slag presenteras. Sidan har en god spridning och ger den som medverkar info och reklam om sitt artisteri till besökare till sidan. Att medverka är helt gratis, ingen extern reklam som stör och "man" finns kvar på sidan så länge man själv väljer att finnas där. De som valt att presentera sig har alla haft ett positivt resultat. Så vill du presentera dig och ditt arbete, vad det än är inom kulturen. Så kika in kanske du har kollegor / vänner som redan tagit en plats?
Välkommen  för mer info,  säger   Björn Ericson

bericson43@gmail.com
www.beric.se