"Älskade bilvrak".
Uppmärksammad i pressen. Intresset för boken med berättelser om de gamla bilvraken är stort. I boken med text, inte sällan humoristisk,  är på 92 sidor  från Bilkyrkogården Kyrkö Mosse i Småland och  bilskroten i Båstnäs, Värmland.

Boken kostar 100.- eventuellt porto 36.-

För beställning:  beric@comhem.se. eller 070 4671912
                                                Björn E

För mer information kontakta mig.

                       www.beric.se  beric@comhem.se

"Iskall vänskap", en roman om ett brännhett ämne
Vem ska kvinnorna, de värnlösa offren, våga lita på?
Romanen tar upp ett ämne som ständigt återkommer i vårt samhälle, våld i nära relation. Efter många möten med kvinnor under flertalet år växte historien fram. Mycket av det som händer i boken har kvinnor verkligen upplevt. Boken beskriver hur kvinnor hamnar i fysisk och psykisk misshandel. Dessa kvinnor lever i en ständig skräck samtidigt som skuld- och skamkänslor är en ständig del av livet. Att stödet från samhället oftast uteblir när den behövs som mest är något som smärtar oerhört.


Boken beställer du genom:

ibgustafsson@comhem.se    179.- plus porto

IB Gustafsson: 
ibgustafsson@comhem.se
www.livsgnista.se