En bilratt.
Ratten, ett reglage för att styra bilar. Rattar fanns/finns i en mängd utföranden. Rattens form ska ha inspirerats av den styranordning som på 1700-talet började användas på fartyg. ”De tidiga rattarna var stela ringar av trä. Att svänga var tungt, även om ratt med läderöverdrag gav ett bättre grepp än rattar byggda i trä. Skakningarna i ratten var tidigt ett stort problem, föraren blev snabbt trött. För att underlätta styrning testade man servostyrning redan 1926. Då köpte Cadillac ett system för fartyg, men den dåliga ekonomin stoppade all utveckling.
Under andra världskriget och när freden kom började biltillverkare arbeta med hydrauliska hjälpmedel. Under sina första nittio år av sin historia hade ratten två uppgifter, att styra bilen och använda signalhornet. Den moderna ratten är en högteknologisk produkt, som bara till den runda formen påminner om de äldre rattarna.

Bilderna är självklart till försäljning. Jag arbetar med Canvas eller Digital Print material. Alltid garanterad, signerad upplaga av mig. Eftersom val av material och storlek är så olika och många, kontakta mig för mer information;
                                                                    bericson43@gmail.com
Klicka på bilden för att se den i större format