Streetphoto/gatufotografering

Streetphoto/gatufoto skildrar sin samtid och livet på gatan, därför är den seriösa gatufotografen en historieberättare med bilder som dokumenterar livet på gatan i staden, i parken eller var helst han/hon arbetar, en viktig uppgift. När man ser tillbaka kan vi med fog fråga, vad hade vi inte saknat om fotografens tidigare bilder inte funnits?
Nya lagar kommer som i någon mån begränsar gatufotografens möjlighet att arbeta. Idag med den lättkränkta attityd vi ofta möter är det inte alldeles ovanligt med konfrontationer och missförstånd när det frågan vad en fotograf får avbilda.
Frågan kommer ofta, fråga först. Nej och åter nej, att först ställa en fråga innebär att fotografen tappar det spontana och får istället arrangerade bilder, det är inte gatufotografi.
Att fotografera på förbjudna platser är inte något jag vänder mig mot. Men att skildra livet på gatan som ett tidsdokument och historiebeskrivning är en viktig uppgift för fotografen med ansvar. Och alldeles säkert ett viktigt bilddokument för kommande släkten.
Så gatufotografen som en seriös observatör är en viktig del i samhällsutvecklingen.

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat. Jo det gäller alla bilder på sidan.