Skuggor mot en mur.

Skuggor kan vara hotande, kanske otydliga i sin form. De kan också vara spännande och utmanande.
I filmens värld är väl skuggor ofta ett hot och något man som betraktare inte vet så mycket om, kanske inte heller förstår? Vad är det "skuggmänniskan" tänker? Vart är han/hon på väg?
I mina bilder söker jag ofta skuggor då det leder in betraktaren på egna slutsatser och tankar. Själv har jag alltid en idé om en bild innan den skapas. Men mina tankar kanske inte är dina?
Tekniskt är det inte svåra bilder att skapa, kontrasterna är ofta skarpa jag gör gärna bilden "hård". Bildmässigt kan det vara lite mer komplicerat. Bildkompomposition är inte det enklaste i fotograferingens underbara värld men extremt viktig.
Nå jag hoppas du kan njuta av dessa bilder och dra dina egna funderingar om vad som händer hos de avbildade.
Som vanligt är det så att om du vill köpa en bild skapar jag en Giclée Fine Art, kontakta mig via min kontaktsida eller mejla mig beric@comhem.se.