Stockholm Slussen

Snart är det dags, den nya bron som skapar den nya Slussen skall läggas på plats.Ett stort monster för trafik. Platsen kokmer att förvandlas till ett kommersiellt centrum som få stockholmare önskat.
Vi medborgare får något som blir en stark negativ kontrast till miljöerna både Södermalm och Gamla Stan.
Det gröna mjuka Slussen. Platsen för möten, kommunikation och kontakt mellan medborgarna är för alltid borta. Strömmingsförsäljningen, blomsterhandeln, nej de finns inte kvar och kommer inte tillbaka.
Restaurang Gondolen skall restaureras därmed, tror jag, att även Katarinahissens överlevnad är hotad. Hur mycket har inte våra politiker lovat som i ett senare skede visat sig inte hålla?
Med sorg och saknad är snart Södermalms hjärta, Slussen, för evigt raserat och överlämnat till trafik och kapital.Klicka för att se hela bilden

 beric@comhem.se